2021-02-02 

Vi har inga tillgängliga valpar för tillfället. Planer smids för sommar och vinter 2021, när det blir aktuellt publiceras det på hemsidan. 

Önskar alla besökare allt gott!